page_banner

Новини

Технологичен напредък и изследователски дейности на световния пазар
Наличието на конкурентни участници на пазара, които се фокусират върху увеличаване на производството на полиетиленов восък, поради нарастващото търсене от различни индустрии, допринася за растежа на пазара на полиетиленов восък.Пазарните играчи се надпреварват да изпреварят конкуренцията.Учени от развитите страни увеличават изследователската си дейност в областта на науката за полимери, за да изследват иновативни начини за производство на полиетиленов восък.Напредъкът в технологията увеличава растежа на пазара на полиетиленов восък.Пазарът се разраства бързо в азиатските страни като Индия и Китай.Предвижда се нарастването на търсенето на рентабилен полиетиленов восък да стимулира растежа на пазара.


Време за публикуване: 27 март 2022 г