page_banner

Новини

Влияние на пандемията на коронавирус върху пазара на полиетиленов восък
Глобалният пазар на полиетиленов восък е негативно засегнат от пандемията от COVID-19.Блокирането и затварянето на предприятия доведоха до прекъсване на веригата за доставки.Въпреки че пандемията от COVID-19 отслаби всички бизнес дейности на пазара на полиетиленов восък, производителите създават потенциални възможности поради нарастващото търсене от индустрии за крайна употреба като опаковане, фармацевтика, храни и напитки, петрол и рафиниране.Нарастващите приложения в покритията, печатарските мастила и обработката на пластмаса създават потоци от приходи за производителите на световния пазар.Стратегическият подход на участниците на пазара им помага да се възстановят от загубите поради пандемията.Страни като Китай и Индия държат основен пазарен дял поради бързата индустриализация.


Час на публикация: 17 февруари 2022 г